เรียงความ เรื่อง โรงเรียน เชียงกลมวิทยา ขอรับ

                     โรงเรียนเชียงกลมวิทยาเป็นโรงเรียนในฝันของกะผมเลย ขอรับ เพราะทั้งใกล้บ้านและเป็นโรงเรียนที่มีรางวัลมากมายอย่างเช่น รางวัลกบจูเนียร์และ มีรางวัลทูบีนัมเบอร์วัน และเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมวันสนทรภู่ และ กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย และที่กะผมภูมิใจมากที่สุดคือ
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเชียงกลมวิทยาแห่งนี้คือ ICT และมีการนำเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการเรียนการ สอน และมีคุณครูที่ใจดี และขอคำปรึกษาได้ ครูที่ปรึกษาคือ พรชัย  เหลาเป  โรงเรียนเชียงกลมวิทยาแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีทัศนียภาพที่ดี และ มีกิจกรรมบูรณาการต่างๆที่ช่วยให้เด็กในโรงเรียนห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย ขอรับ
แต่ตอนนี้โรงเรียนเชียงกลมวิทยามีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ อาเซียน ฝึกการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิม และนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยาเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีการนำสื่อวัฒนธรรมมาประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น นะขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น